ผู้เข้าร่วม

ผู้ควบคุมทีม

สมาชิกภายในทีม

จำนวนทีม

ศรีสะเกษ โรโบติกส์ 2567

โครงการ จัดแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2567 โดยมีโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวะศึกษา และอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 27 รางวัล

รายละเอียดโครงการ

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ และรายละเอียดของโครงการ

รายการที่จัดแข่งขัน

มีการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 27 รายการ แข่งออกตามช่วงระดับอายุของผู้ร่วมเข้าแข่งขัน

ตารางการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขันในแต่ละรายการที่จัดขึ้น